projekty badawcze i granty

Udział w projekcie współfinansowanym w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego; Nr: 0001-6521.1-OR1600002/17/18:  „Wzmacnianie naturalnych populacji najcenniejszych ichtiotaksonów (w tym wędrownych ryb łososiowatych) w oparciu o przyjazne środowisku innowacyjne przedsięwzięcia w postaci nowatorskich technik wylęgarniczych, w tym urządzanie tarlisk, opracowanie pasz dla ryb przeznaczonych do zarybień wraz z oceną ich wpływu na zdrowotność i potencjał rozrodczy ryb oraz środowiskowy monitoring pod kątem rozwoju infrastruktury społeczno-gospodarczej regionu”; Kierownik projektu prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki

 

Udział w projekcie współfinansowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego 00005-61724-OR1600002/13 Kierownik projektu – prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki „Restytucja raków rodzimych w wybranych jeziorach Pojezierza Myśliborskiego, możliwość wspomagania rozrodu ryb głąbielowatych oraz znaczenie tych działań w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu”,2013 -2015 r.– wykonawcy Tórz Agnieszka, Bonisławska Małgorzata

Udział w Projekcie współfinansowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego 00010-61720-OR1600006/12. Kierownik projektu – prof. dr hab. inż.Krzysztof Formicki „Wspieranie naturalnego rozrodu wędrownych ryb łososiowatych (troć i łosoś), zlewni Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego w oparciu o przyjazne środowisku działanie w postaci budowy tarlisk, monitoring biologiczny i środowiskowy oraz znaczenie projektu dla rozwoju i restrukturyzacji społeczno-gospodarczej regionu” udział – wykonawca 2012 -2014 r. Bonisławska Małgorzata

Grant zamawiany PBZ-KBN-108/P04/2004 nt.: Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce. Zadanie cząstkowe: Ocena kierunków i wielkości transportu eolicznego soli i biogenów oraz materii mineralnej w rejonie ASPA 128 (Zatoka Admiralicji) – wykonawca projektu dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek prof. ZUT