Koło Naukowe Towaroznawców Auditor

Obecnie SKN ma zawieszoną działalność. Poszukujemy chetnych do reaktywacji koła!!! 

Zapraszamy do współpracy!!!

 

 

Studenckie Koło Naukowe Towaroznawców „Auditor” powstało w kwietniu 2004 roku i działało zgodnie ze statutem zatwierdzonym 18.05.2004r. przez Panią Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. J. Janiszewską. Zostało powołane z inicjatywy prof. dr hab. Anny Kołakowskiej i mgr inż. Anity Aranowskiej. Działało przy Katedrze Towaroznawstwa i Oceny Jakości. Drugim opiekunem Koła była dr inż. Dominika Plust. W pracach Koła mogli brać udział studenci Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa. W pracach Koła uczestniczyło ok. 10 osób, głównie studentów II – V roku kierunków: Towaroznawstwo oraz Technologia Żywności i Żywienie Człowieka. 

Badania prowadzone przez Koło Naukowe Towaroznawców „Auditor” obejmowały analizy chemiczne, instrumentalne i ocenę sensoryczną żywności i używek oraz badania ankietowe związane z spożyciem wybranych grup żywności. Studenci doskonalą umiejętności pracy w laboratorium, a także tworzenia dokumentacji systemów zarządzania jakością. 

Koło ma na swoim koncie udział w warsztatach polsko-niemieckich pt. „Non Food Products: Polymers and Lubricants. Renewable Energy Sources”, organizowanych przy współpracy University of Applied Science w Neubrandenburgu i Akademii Rolniczej w Szczecinie w okresie 06-07. 2004 r. Brało również udział w następujących Sesjach Kół Naukowych Akademii Rolniczej w Szczecinie prezentując wyniki badań własnych: 

* 34. Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych,10.12.2004r., prezentowana praca pt: „Żywność typu fast food a żywność funkcjonalna”, referowała studentka.: Alicja Krajewska. 

* 36. Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych,15.12.2006r., prezentowana praca pt: „Wpływ czasu parzenia herbat trzech różnych firm na ich właściwości przeciwutleniające i cechy sensoryczne”, referowali studenci: Leszek Możejko, Dorota Kurłowicz. 

Członkowie Koła uczestniczyli także w warsztatach dotyczących aparatury laboratoryjnej organizowanych przez Mettler Toledo i w szkoleniach na temat sposobów pozyskiwania funduszy UE zorganizowanych przez Katedrę Towaroznawstw i Oceny Jakości w ramach seminariów magisterskich.