problematyka badawcza

  • Zawartość amin biogennych w surowcach, półproduktach i produktach gotowych. Wpływ czynników biologicznych i zabiegów technologicznych na ich zawartość.
  • Ryby i produkty rybne jako źródło niezbędnych dla organizmu n-3 polienowych kwasów tłuszczowych. Kwasy n-3, skład lipidów, podatność na utlenienie.
  • Jakość dziczyzny. 
  • Interakcje lipidy – białko i lipidy – skrobia. Wpływ utlenienia lipidów i rodzaju białka i skrobi na formy i trwałość kompleksów.
  • Pojemność przeciwutleniająca surowców i produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Wpływ czynników technologicznych na pojemność przeciwutleniającą
  • Metody analizy sensorycznej w ocenie jakości zywnosci.
  • Przydatność metod instrumentalnych: chromatograficznych (GC, HPLC) i spektrofotometrycznych do oceny jakości żywności.