Aktualności dla Pracowników

Dostawa materiałów biurowych od 28.05.2020 r. do 27.05.2022 r. lub wyczerpania limitu 09.06.2020 09:37

Przetarg wygrała firma „RAKPOL” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Władysław Wojciech Rak Spółka Jawna.

Materiały biurowe

Szanowni Państwo,

Wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarta została umowa ZP/ATG/208/20 z dnia 28.05.2020 r. z firmą  „RAKPOL” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Władysław Wojciech Rak Spółka Jawna. 

Przydatne pliki:

- Komunikat  (format:  docx, rozmiar:  19,72 KB)Kanclerza ZUT

- Wykaz asortymentu (format:  xls, rozmiar:  156 KB)

Więcej na informacji znajduje się stronie.

 

WAŻNE!

Faktury otrzymane od Firmy Rakpol powinny zawierać opis dotyczący zgodności ze złożonym zamówieniem i otrzymaną dostawą, tj.  zapis: „Wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr ZP/ATG/208/20 z dnia 28.05.2020 r. Dostawa wskazana w fakturze została zrealizowana w sposób, terminie oraz po cenach określonych w ww. umowie”.