Plany zajęć

Plany zajęć w roku akademickim 2021/2022

 

Plany zajęć na bieżący rok akademicki dostępne są po zalogowaniu się do e-dziekanatu.

 

Zmiana terminu realizacji zajęć dydaktycznych:

Zarządzenie Dziekana (format:  pdf, rozmiar:  36 KB)

Procedura (format:  pdf, rozmiar:  210 KB)

Druk do zmiany terminu realizacji zajęć dydaktycznych (format:  pdf, rozmiar:  546 KB)

 

 

 

Sylabusy

Treści sylabusów, tzn. program nauki przedmiotu oraz wymagania i kryteria egzaminacyjne, wszystkich zajęć realizowanych na Wydziale znajdują się na stronie www.krk.zut.edu.pl