Plany zajęć

Plany zajęć oraz terminarz zjazdów studiów niestacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

Plany zajęć na bieżący rok akademicki dostępne są po zalogowaniu do e-dziekanatu.

Sylabusy

Treści sylabusów, tzn. program nauki przedmiotu oraz wymagania i kryteria egzaminacyjne, wszystkich zajęć realizowanych na Wydziale znajdują się na stronie www.krk.zut.edu.pl