Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności

Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności jest to kierunek interdyscyplinarny, który swoim zakresem obejmuje nauki rolnicze, przyrodnicze, ekonomiczne, techniczne oraz medyczne. Podczas studiów dowiesz się wiele na temat najnowszych osiągnięć z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności, związanych ze znajomością różnych technologii przetwórstwa surowców spożywczych, analizy zagrożeń i ryzyka w żywności, jak i ich wpływu na zdrowie publiczne.

 

Oferujemy kształcenie na studiach stacjonarnych I stopnia.

 

Studia I stopnia trwają 3,5 roku.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, w trakcie którego student zdaje egzamin ustny i przedstawia pracę dyplomową.

 

Przykładowe przedmioty w toku studiów

  • I stopnia: toksykologia żywności, mikrobiologia żywności, higiena i bezpieczeństwo żywności, chemia żywności, globalizacja a bezpieczeństwo żywności, analiza instrumentalna żywności, standaryzacja i certyfikacja żywności, nowoczesne metody utrwalania żywności, logistyka w łańcuchu żywnościowym, zabezpieczenie chłodnicze żywności, dodatki do żywności, żywność genetycznie modyfikowana, bezpieczeństwo żywności w obrocie międzynarodowym, mikrobiologia przemysłowa, ochrona zdrowia publicznego, zagrożenia chemiczne i fizyczne w żywności, towaroznawstwo i znakowanie żywności, organizacje nadzoru w gospodarce żywnościowej.

 

Pracę znajdziesz w:

  • placówkach związanych z zarządzaniem i kontrolą jakości,
  • urzędach celnych, inspekcjach jakości handlowej i sanitarnej,
  • laboratoriach analizy żywności,
  • organizacjach nadzoru przetwórstwa spożywczego,
  • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
  • różnych działach przemysłu spożywczego w kraju i za granicą.

 

 

 

 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rejestracji elektronicznej.