Badania lekarskie

Wszystkich kandydatów na studia stacjonarne oraz niestacjonarne obowiązują badania lekarskie lekarza medycyny pracy.

 

Skierowanie na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na określonym kierunku studiów jest wystawiane przez Uczelnię na obowiązującym druku, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu się kandydata w internetowym systemie rekrutacji oraz wniesieniu opłaty rekrutacyjnej.

 

Druk skierowania na badania lekarskie do pobrania:

  • wysyłając prośbę na adres rekrutacjawnozir@zut.edu.pl (adres wydziałowej komisji rekrutacyjnej), podając: swoje nazwisko, imię oraz kierunek studiów lub od 13.07.21 bezpośrednio w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej, ul Kazimierza Królewicza 4, pokój nr 14, w godz. 9.00 - 14.00.


ORZECZENIE LEKARSKIE WYSTAWIA LEKARZ MEDYCYNY PRACY

Kandydat na studia może zgłosić się ze skierowaniem na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy:

bezpłatnie w przychodni SPZOZ:

Przychodnia Specjalistyczna
al. Wojska Polskiego 97

tel: 91 88 54 820

 

 

Kandydaci na badania powinni zgłaszać się z:

  1. dokumentem tożsamości,
  2. skierowaniem na badania lekarskie wydanym przez Uczelnię.
  • odpłatnie do lekarza medycyny pracy w przychodni w miejscu swojego zamieszkania.