Badania lekarskie

Badania Lekarskie

Wszystkich kandydatów na studia stacjonarne oraz niestacjonarne obowiązują badania lekarskie lekarza medycyny pracy.

Skierowanie na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na określonym kierunku studiów jest wystawiane przez Uczelnię na obowiązującym druku, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu się kandydata w internetowym systemie rekrutacji oraz wniesieniu opłaty rekrutacyjnej.

Druk skierowania na badania lekarskie do pobrania:

wysyłając prośbę na adres rekrutacjawnozir@zut.edu.pl (adres wydziałowej komisji rekrutacyjnej), podając: swoje nazwisko, imię oraz kierunek studiów lub bezpośrednio w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej, ul Kazimierza Królewicza 4, pokój nr 14, w godz. 9.00 - 14.00.

ORZECZENIE LEKARSKIE WYSTAWIA LEKARZ MEDYCYNY PRACY
Kandydat na studia może zgłosić się ze skierowaniem na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy:

bezpłatnie w uczelnianej przychodni SPZOZ:

Przychodnia Specjalistyczna
al. Wojska Polskiego 97
tel. 91 88 54 820

Kandydaci na badania powinni zgłaszać się w uczelnianej przychodni z:

  • dokumentem tożsamości
  • skierowaniem na badania lekarskie wydanym przez Uczelnię


Orzeczenie lekarza można otrzymać też odpłatnie do lekarza medycyny pracy w przychodni w miejscu swojego zamieszkania.