Badania lekarskie

Wszystkich kandydatów na studia stacjonarne oraz niestacjonarne obowiązują badania lekarskie lekarza medycyny pracy.

 

Skierowanie na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na określonym kierunku studiów jest wystawiane przez Uczelnię na obowiązującym druku, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu się kandydata w internetowym systemie rekrutacji oraz wniesieniu opłaty rekrutacyjnej.

 

Druk skierowania na badania lekarskie do pobrania:

  • od 22 czerwca do 18 sierpnia 2020 r. . w Dziale ds. Studenckich,

al. Piastów 17, 007B (budynek rektoratu
lub wysyłając maila na adres rekrutacjazut@zut.edu.pl
podając: swoje nazwisko, imię oraz kierunek studiów
(uwaga! skierowanie wystawiane jest tylko na jeden kierunek studiów – kierunek pierwszy z preferencji)

  • od 19 sierpnia 2020 r. bezpośrednio w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej,

ul Kazimierza Królewicza 4, pokój nr 14 lub wysyłając maila na adres rekrutacjawnozir@zut.edu.pl (adres wydziałowej komisji rekrutacyjnej)
podając: swoje nazwisko, imię oraz kierunek studiów.

 

ORZECZENIE LEKARSKIE WYSTAWIA LEKARZ MEDYCYNY PRACY

Kandydat na studia może zgłosić się ze skierowaniem na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy:

bezpłatnie w przychodni SPZOZ:

Przychodnia Specjalistyczna
al. Wojska Polskiego 97

tel: 91 88 54 820

lekarz medycyny pracy

poniedziałek, wtorek,  czwartek, piątek
w godzinach  8:00-12:00

 

 

Kandydaci na badania powinni zgłaszać się z:

  1. dokumentem tożsamości,
  2. skierowaniem na badania lekarskie wydanym przez Uczelnię.
  • odpłatnie do lekarza medycyny pracy w przychodni w miejscu swojego zamieszkania.