Badania lekarskie

Wszystkich kandydatów na studia stacjonarne oraz niestacjonarne obowiązują badania lekarskie lekarza medycyny pracy.

 

Skierowanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na określonym kierunku studiów jest wystawiane przez Uczelnię na obowiązującym druku, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu się kandydata w internetowym systemie rekrutacji oraz wniesieniu opłaty rekrutacyjnej.

Druk skierowania na badania lekarskie dla wszystkich kierunków studiów.

ORZECZENIE LEKARSKIE WYSTAWIA LEKARZ MEDYCYNY PRACY

Kandydat na studia może zgłosić się ze skierowaniem na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy:

  • bezpłatnie w przychodni SPZOZ:

Poradnia Ogólna
ul. Chopina 51 A
tel: 91 452 58 08

poniedziałek – piątek
godz. 800-1700

 

Kandydaci na badania powinni zgłaszać się z:

  1. dokumentem tożsamości,
  2. skierowaniem na badania lekarskie wydanym przez Uczelnię.

 

 

  • odpłatnie do lekarza medycyny pracy w przychodni w miejscu swojego zamieszkania.