Gdzie złożyć dokumenty - kontakt

Dokumenty należy przesłać pocztą (przesyłka rejestrowana) na podany poniżej adres, z dopiskiem "Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna", lub dostarczyć w godzinach pracy komisji rekrutacyjnej. Przed wysłaniem dokumentów należy upewnić się, że dane w systemie ISR są poprawnie wpisane (zwłaszcza adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu) oraz że wydrukowany kwestionariusz osobowy i oświadczenie kandydata o gotowości podjęcia studiów są podpisane. Nie należy przesyłać kopii dowodu osobistego, dane zostaną potwierdzone po rozpoczęciu roku akademickiego.

Składanie dokumentów na studia w ramach pierwszego terminu rekrutacji odbywa się w dniach 13-22.07.2021 (poniedziałek-piątek) w godzinach 9-14 w pokoju nr 14 ul. K. Królewicza 4.
W tych samych dniach i godzinach będzie działał telefon kontaktowy 91 449 66 56.
Wszystkich kandydatów serdecznie zapraszamy.

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA
ul. Kazimierza Królewicza 4
71-550 Szczecin
pokój nr 14
tel. 91 449 66 56( 13.07.2021-28.07.2021 godziny 9-14)
rekrutacja.wnozir@zut.edu.pl

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
dr inż. Marcin Biernaczyk
marcin.biernaczyk@zut.edu.pl
tel. 91 449 65 29