Gdzie złożyć dokumenty - kontakt

Dokumenty należy przesłać pocztą (przesyłka rejestrowana) na podany poniżej adres, z dopiskiem "Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna", lub dostarczyć w godzinach pracy komisji rekrutacyjnej. Przed wysłaniem dokumentów należy upewnić się, że dane w systemie ISR są poprawnie wpisane (zwłaszcza adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu) oraz że wydrukowany kwestionariusz osobowy i oświadczenie kandydata o gotowości podjęcia studiów są podpisane. Nie należy przesyłać kopii dowodu osobistego, dane zostaną potwierdzone po rozpoczęciu roku akademickiego.

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA
ul. Kazimierza Królewicza 4
71-550 Szczecin
pokój nr 14
tel. 91 449 66 56( 22.02.2021-26.02.2021 )
rekrutacja.wnozir@zut.edu.pl

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
dr inż. Katarzyna Felisiak
katarzyna.felisiak@zut.edu.pl
tel. 91 449 65 29