Gdzie złożyć dokumenty

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA 

ul. Kazimierza Królewicza 4

71-550 Szczecin,

pokój nr 14