Rybactwo

„Rybactwo”

realizowane na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa

pod kierownictwem
dr hab. inż. Katarzyny Stepanowskiej prof. nadzw.


Studia skierowane są do:

zakres tematyczny studiów podyplomowych odpowiada zakresowi kierunku studiów wyższych Rybactwa w obszarze kształcenia nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; dziedzina nauk rolniczych; dyscyplina rybactwo.


Program Studiów obejmuje zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

zakres tematyczny studiów podyplomowych odpowiada zakresowi kierunku studiów wyższych Rybactwa w obszarze kształcenia nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; dziedzina nauk rolniczych; dyscyplina rybactwo.

Czas trwania: 2 semestry (studia zaczynają się od 2 marca 2020 r.).

Forma: wykłady i ćwiczenia w wymiarze 170 godzin dydaktycznych w systemie dwudniowych zjazdów.

Koszt: całkowity 3400 zł (z możliwością spłat ratalnych).

Zasady naboru: kwalifikacja osób do przyjęcia na studia odbędzie się według kolejności zgłoszeń.


Wszelkich informacji udziela:
dr inż. Marcin Biernaczyk
ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin
tel.  608756198
e-mail: marcin.biernaczyk@zut.edu.pl