Żywienie człowieka – promocja zdrowia

„Żywienie człowieka – promocja zdrowia”

realizowane na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa
w Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka

pod kierownictwem
Prof. dr hab. Marioli Friedrich


Studia skierowane są do:

absolwentów szkół wyższych (licencjat, magisterium) oraz studentów V roku, osób zatrudnionych w usługach żywieniowych, a także prowadzących poradnictwo żywieniowe, gabinety odnowy biologicznej itp., nauczycieli dietetyki i żywienia, pracowników służb sanitarnych oraz wszystkich chętnych pragnących uaktualnić i pogłębić wiedzę z zakresu oferowanego przez Studia.


Program Studiów obejmuje zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

fizjologii i anatomii człowieka, fizjologii żywienia człowieka, podstaw żywienia człowieka, toksykologii, chemii i higieny żywności, funkcjonalnych i prozdrowotnych właściwości składników diety, żywieniowej profilaktyki schorzeń, dietetyki, alergii pokarmowych, psychologii i socjologii w żywieniu, żywienia w różnych stanach fizjologicznych, oceny bezpieczeństwa stosowania aktualnych mód i systemów żywieniowych, suplementacji diety, technologii przygotowania potraw, edukacji i poradnictwa żywieniowego, ustawodawstwa żywnościowego, profilaktyki negatywnych skutków współczesnego stylu życia oraz kulturowych i behawioralnych uwarunkowań zachowań żywieniowych.

Czas trwania: 3 semestry.

Forma: wykłady i ćwiczenia w wymiarze 357 godzin dydaktycznych w systemie dwudniowych zjazdów.

Koszt: całkowity 4300 zł (opłaty za semestr I – 1500 zł, II – 1400 zł, III – 1400 zł, z możliwością spłat ratalnych).

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń


Wszelkich informacji udziela:       
Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka,
ul. Papieża Pawła VI 3, 71-459 Szczecin
tel.  91 449 65 71
e-mail: magda.bruszkowska@zut.edu.pl

e-mail: Izabela.Daniel@zut.edu.pl