Wybory przedstawiciela 2016/2020

Wyniki wyborów na przedstawiciela doktorantów do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa na kadencję 2016/2020

Aleksandra Golianek     15 głosów
Adam Goman                16 głosów
Michał Kubaj                  15 głosów
Agata Marcinkiewicz      13 głosów
Kamila Muskalska          14 głosów
Sandra Watrak              16 głosów

Wszystkie osoby wchodzą w skład Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa

Dokumenty do pobrania