Lista opiekunów - rok akademicki 2019/2020

Studia stacjonarne:


Rybactwo

Rok studiówOpiekun
IDr hab. inż. Adam Tański, prof. ZUT
IVDr inż. Marcin Biernaczyk


Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Rok studiówOpiekun
IDr inż. Katarzyna Szkolnicka
IIDr hab. Sławomir Lisiecki
IIIDr inż. Anna Bogacka
IV Dr inż. Katarzyna Felisiak
I mgr sem. 1 uz.Dr hab. Małgorzata Sobczak, prof. ZUT
I mgr sem.2 i 3 uz.Dr hab. Joanna Sadowska, prof. ZUTMikrobiologia stosowana

Rok studiówOpiekun
IDr inż. Małgorzata Mizielińska
IIDr inż. Barbara Szymczak
IIIDr inż. Alicja Dłubała
IVDr inż. Wojciech Sawicki
I mgr sem. 1 uz.Dr hab. Jolanta Kiełpińska, prof. ZUTZarządzanie bezpieczeństwem i  jakością żywności

Rok studiówOpiekun
IIIDr Kamila Pokorska-NiewiadaStudia niestacjonarne:


Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Rok studiówOpiekun
I mgrDr hab. Remigiusz Panicz, prof. ZUT