Lista opiekunów - rok akademicki 2019/2020

Studia stacjonarne:


Rybactwo

Rok studiówOpiekun
IDr hab. inż. Adam Tański, prof. ZUT
I mgrDr inż. Marcin Biernaczyk


Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Rok studiówOpiekun
IDr hab. Mariusz Szymczak, prof. ZUT
IIDr hab. Sławomir Lisiecki
IIIDr inż. Anna Bogacka

I mgr sem.1 i 2 uz.

Dr inż. Katarzyna Felisiak

II mgr sem.3 i 4 uz.

Dr hab. Joanna Sadowska, prof. ZUTMikrobiologia stosowana

Rok studiówOpiekun
IDr inż. Małgorzata Mizielińska
IIDr inż. Barbara Szymczak
IIIDr inż. Alicja Dłubała
II mgr sem.3 i 4 uz.Dr hab. Jolanta Kiełpińska, prof. ZUTZarządzanie bezpieczeństwem i  jakością żywności

Rok studiówOpiekun
IIIDr Kamila Pokorska-NiewiadaStudia niestacjonarne:


Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Rok studiówOpiekun
I mgrDr hab. Remigiusz Panicz, prof. ZUT