Lista opiekunów - rok akademicki 2020/2021

Studia stacjonarne:


Rybactwo

Rok studiówOpiekun
IIDr hab. inż. Adam Tański, prof. ZUT
II mgrDr inż. Marcin Biernaczyk


Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Rok studiówOpiekun
IDr hab. Iwona Adamska, prof. ZUT
IIDr hab. Mariusz Szymczak, prof. ZUT
IIIDr hab. Sławomir Lisiecki
IVDr inż. Anna Bogacka

I mgr sem.1

Dr hab. Agata Witczak, prof. ZUT

II mgr sem.2 i 3 uz.

Dr inż. Katarzyna FelisiakMikrobiologia stosowana

Rok studiówOpiekun
IIDr hab. Małgorzata Mizielińska, prof. ZUT
IIIDr inż. Barbara Szymczak
IVDr inż. Alicja DłubałaZarządzanie bezpieczeństwem i  jakością żywności

Rok studiówOpiekun
IVDr inż. Monika Rajkowska-MyśliwiecStudia niestacjonarne:


Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Rok studiówOpiekun
II mgrDr hab. Remigiusz Panicz, prof. ZUT