Lista opiekunów - rok akademicki 2020/2021

Studia stacjonarne:


Rybactwo

Rok studiówOpiekun
IIDr hab. inż. Adam Tański, prof. ZUT
II mgrDr inż. Marcin Biernaczyk


Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Rok studiówOpiekun
IDr hab. Iwona Adamska, prof. ZUT
IIDr hab. Mariusz Szymczak, prof. ZUT
IIIDr hab. Sławomir Lisiecki, prof ZUT

I mgr sem.1 i 2 uz.

Dr inż. Anna Bogacka

II mgr sem.3 i 4 uz.

Dr inż. Katarzyna FelisiakMikrobiologia stosowana

Rok studiówOpiekun
IIDr hab. Małgorzata Mizielińska, prof. ZUT
IIIDr inż. Barbara Szymczak


Studia niestacjonarne:


Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Rok studiówOpiekun
II mgrDr hab. Remigiusz Panicz, prof. ZUT