Lista opiekunów

Lista opiekunów - rok akademicki 2018/2019

   Studia stacjonarne 

2018/2019

Rok studiów

Opiekun

Rybactwo

III

Dr inż. Marcin Biernaczyk

II mgr

Dr hab. Katarzyna Stepanowska, prof. ndzw.

 

 

 

Technologia Żywności
i Żywienie Człowieka

I

Dr hab. Sławomir Lisiecki

II

Dr inż. Magda Bruszkowska

III

Dr inż. Katarzyna Felisiak

IV

Dr hab. Joanna Sadowska, prof. ndzw.

I mgr sem.1 uz.

Dr hab. Małgorzata Sobczak, prof. ndzw.

I mgr sem.2 i 3 uz.

Dr hab. Marek Kotowicz

 

 

 

 

Mikrobiologia stosowana

I

Dr inż. Barbara Szymczak

II

Dr inż. Alicja Dłubała

III

Dr inż. Wojciech Sawicki

IV

Dr hab. Jolanta Kiełpińska, prof. ndzw.

I mgr sem.1 uz.

Dr hab. Małgorzata Sobczak, prof. ndzw.

I mgr sem.3

Dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska-Wąs

Zarządzanie bezpieczeństwem i  jakością żywności

II

Dr Kamila Pokorska-Niewiada

 

Studia niestacjonarne

2018/2019

Rok studiów

Opiekun

Technologia Żywności
i Żywienie Człowieka

IV

Dr hab. Remigiusz Panicz