Wydziałowe komisje Studentów

Komisja Stypendialna

Komisja Stypendialna:

Przewodniczący:

inż. Joanna Kopij

 

Pracownik Dziekanatu:

mgr Magdalena Niewiadomska

 

Prodziekan:

dr hab. inż. Małgorzata Sobczak prof. nadzw.

 

Pozostali członkowie:
Roman Gabriel

Piotr Grzelak

Emilia Hubka

Kornelia Strzech

 

Przedstawiciele studentów do Rady Wydziału:

- inż. Joanna Kopij

- Emilia Hubka

- Kornelia Strzech

- Kamila Fidos

- Klaudia Rabke

- Piotr Grzelak

Przedstawiciele do Rad Programowych kierunku:

- Technologia Żywności i Żywienie Człowieka – inż. Joanna Kopij (IV rok TŻiŻC, S2)
- Mikrobiologia Stosowana – Kornelia Strzech (III rok MS, S1)

- Rybactwo – Kamila Fidos (III rok Rybactwo, S1)

- Zarządzanie Bezpieczeństwem i Jakością Żywności – Aleksandra Balcerzak (II rok ZBiJŻ, S1)