Interesariusze wewnętrzni do Rad programowych

  • Technologia Żywności i Żywienie Człowieka – inż. Joanna Kopij
  • Mikrobiologia Stosowana – lic. Ewelina Pasternak
  • Rybactwo – Emilia Hubka
  • Zarządzanie Bezpieczeństwem i Jakością Żywności – Piotr Grzelak