Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Przedstawiciel studentów:

inż. Joanna Kopij