Rada Wydziału

Rada Wydziału na kadencję 2016-2020

 • Władze Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa:

  1. Przewodnicząca – Dziekan – dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. ZUT
  2. Prodziekan – dr hab. inż. Jacek Sadowski,  prof. ZUT
  3. Prodziekan – dr hab. inż. Małgorzata Sobczak, prof. ZUT
  4. Prodziekan – dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUT

 • Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:
  1. Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak, profesor
  2. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki, profesor
  3. Prof. dr hab. Mariola Friedrich, profesor
  4. Prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz, profesor
  5. Prof. dr hab. inż. Wawrzyniec Wawrzyniak, profesor
  6. Prof. dr hab. inż. Jerzy Balejko, prof. ZUT
  7. Prof. dr hab. Elżbieta Kucharska, prof. ZUT
  8. Dr hab. inż. Grażyna Bortnowska, prof. ZUT
  9. Dr hab. inż. Artur Ciemniak, prof. ZUT
  10. Dr hab. inż. Barbara Czerniejewska – Surma, prof. ZUT
  11. Dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski, prof. ZUT
  12. Dr hab. Jolanta Kiełpińska, prof. ZUT
  13. Dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek, prof. ZUT
  14. Dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. ZUT
  15. Dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska, prof. ZUT
  16. Dr hab. inż. Adam Tański, prof. ZUT
  17. Dr hab. inż. Beata Więcaszek, prof. ZUT
  18. Dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska – Wąs, adiunkt
  19. Dr hab. inż. Małgorzata Bonisławska, adiunkt
  20. Dr hab. inż. Izabela Dmytrów, adiunkt
  21. Dr hab. inż. Marek Kotowicz, adiunkt
  22. Dr hab. inż. Sławomir Lisiecki, adiunkt
  23. Dr hab. inż. Anna Mituniewicz-Małek, adiunkt
  24. Dr hab. inż. Remigiusz Panicz, adiunkt
  25. Dr hab. inż. Mariusz Szymczak, adiunkt
  26. Dr hab. inż. Joanna Żochowska-Kujawska, adiunkt

 • Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

  1. Dr inż. Grzegorz Bienkiewicz, adiunkt
  2. Dr inż. Sylwia Przybylska, adiunkt
  3. Dr inż. Wojciech Sawicki, adiunkt
  4. Dr inż. Agnieszka Strzelczak, adiunkt
  5. Dr inż. Grzegorz Tokarczyk, adiunkt

   

 • Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

  1. Mgr inż. Marta Tokarczyk, prac. admin.
  2. Inż. Katarzyna Wasylów, prac. admin.

 • Przedstawiciele uczestników studiów doktoranckich i studentów:
  1. Mgr inż. Emilia Drozłowska, doktorantka
  2. mgr inż Piotr Eljasik, doktorant
  3. Mgr inż. Natalia Kasowska, doktorantka
  4. Inż. Joanna Kopij, studentka
  5. Kamila Fidos, studentka
  6. Piotr Grzelak, student
  7. Emilia Hubka, studentka
  8. Klaudia Rabke, studentka
  9. Kornelia Strzech, studentka

 • Osoby doproszone:

  1. Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
  2. Przedstawiciel ZNPHarmonogram posiedzeń w roku akademickim 2018/2019

26.09.2018 r. Porządek dnia

24.10.2018 r. Porządek dnia

28.11.2018 r. Porządek dnia

12.12.2018 r. Porządek dnia

19.12.2018 r. Porządek dnia

23.01.2019 r. Porządek dnia

20.02.2019 r. Porządek dnia

20.03.2019 r. Porządek dnia

17.04.2019 r. Porządek dnia

22.05.2019 r. Porządek dnia

26.06.2019 r. Porządek dnia

11.09.2019 r. Porządek dnia

25.09.2019 r. Porządek dnia