Rada Wydziału

Rada Wydziału na kadencję 2016-2020

 • Władze Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa:

  1. Przewodnicząca – Dziekan – dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. nadzw.
  2. Prodziekan – dr hab. inż. Jacek Sadowski,  prof. nadzw.
  3. Prodziekan – dr hab. inż. Małgorzata Sobczak, prof. nadzw.
  4. Prodziekan – dr hab. inż. Agata Witczak, prof. nadzw.

 • Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:
  1. Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak, prof. zw.
  2. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki, prof. zw.
  3. Prof. dr hab. Mariola Friedrich, prof. zw.
  4. Prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz, prof. zw.
  5. Prof. dr hab. inż. Wawrzyniec Wawrzyniak, prof. zw.
  6. Prof. dr hab. inż. Jerzy Balejko, prof. nadzw.
  7. Prof. dr hab. inż. E. Grażyna Daczkowska–Kozon, prof. nadzw.
  8. Prof. dr hab. Elżbieta Kucharska, prof. nadzw.
  9. Dr hab. inż. Grażyna Bortnowska, prof. nadzw.
  10. Dr hab. inż. Artur Ciemniak, prof. nadzw.
  11. Dr hab. inż. Barbara Czerniejewska – Surma, prof. nadzw.
  12. Dr hab. Jolanta Kiełpińska, prof. nadzw.
  13. Dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek, prof. nadzw.
  14. Dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. nadzw.
  15. Dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska, prof. nadzw.
  16. Dr hab. inż. Beata Więcaszek, prof. nadzw.
  17. Dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska – Wąs, adiunkt
  18. Dr hab. inż. Małgorzata Bonisławska, adiunkt
  19. Dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski, adiunkt
  20. Dr hab. inż. Izabela Dmytrów, adiunkt
  21. Dr hab. inż. Marek Kotowicz, adiunkt
  22. Dr hab. inż. Sławomir Lisiecki, adiunkt
  23. Dr hab. inż. Remigiusz Panicz, adiunkt
  24. Dr hab. inż. Mariusz Szymczak, adiunkt
  25. Dr hab. inż. Adam Tański, adiunkt
  26. Dr hab. inż. Joanna Żochowska-Kujawska, adiunkt

 • Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

  1. Dr inż. Grzegorz Bienkiewicz, starszy wykładowca
  2. Dr inż. Sylwia Przybylska, adiunkt
  3. Dr inż. Wojciech Sawicki, adiunkt
  4. Dr inż. Agnieszka Strzelczak, adiunkt
  5. Dr inż. Grzegorz Tokarczyk, starszy wykładowca

   

 • Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

  1. Mgr inż. Marta Tokarczyk, prac. admin.
  2. Inż. Katarzyna Wasylów, prac. admin.

 • Przedstawiciele uczestników studiów doktoranckich i studentów:
  1. Mgr inż. Emilia Drozłowska, doktorantka
  2. Mgr inż. Natalia Kasowska, doktorantka
  3. Mgr inż. Łukasz Łopusiewicz, doktorant
  4. Mgr inż. Marta Poniecka, doktorantka
  5. Mgr inż. Marlena Socha, doktorantka
  6. Inż. Michał Fyda, student
  7. Inż. Joanna Kopij, studentka
  8. Emilia Hubka, studentka
  9. Kornelia Strzech, studentka

 • Osoby doproszone:

  1. Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
  2. Przedstawiciel ZNPHarmonogram posiedzeń w roku akademickim 2017/2018

27.09.2017 r.

25.10.2017 r. Porządek dnia

29.11.2017 r. Porządek dnia

20.12.2017 r. Porządek dnia

24.01.2018 r. Porządek dnia

28.02.2018 r. Porządek dnia

21.03.2018 r. Porządek dnia

25.04.2018 r. Porządek dnia

30.05.2018 r. Porządek dnia

27.06.2018 r. Porządek dnia

14.09.2018 r. - termin nadzwyczajny Porządek dnia

26.09.2018 r.