Patents and inventions

List of selected patents and inventions of unit employees

1. prof. dr hab. Edward Kołakowski, mgr inż. Marek Wianecki: The method of minced meat texturing, especially fish meat.

2. prof. dr hab. Edward Kołakowski, inż. mech. Maciej Stanisław Wódka (employee of another company), dr inż. Roman Drozdowski, dr inż. Andrzej Kolbiarz: Apparatus for electrophoresis on columnar polyacrylamide gels/ Electrophoresis on columnar polyacrylamide gels system.

3. prof. dr hab. Edward Kołakowski, dr inż. Wojciech Płocki: Funnel to filtration through filter paper.

4. prof. dr hab. Edward Kołakowski, dr inż. Grażyna Bortnowska, mgr inż. Bożena Bednarczyk: The method of fish marinating.

5. prof. dr hab. Edward Kołakowski, prof. dr hab. Kazimierz Lachowicz, prof. dr hab. Anna Kołakowska: The method for improving the quality of minced meat.

6. prof. dr hab. Leszek Gajowiecki, prof. dr hab. Edward Kołakowski, inż. Dionizy Kurek, mgr inż. Werner Kaszny, mgr inż. Ryszard Cisak i Henryk Maćkowiak ("SPOMASZ" Wronki), mgr inż. Bogusław Byrka i inż. Marian Pawluć (PPD i UR "Gryf"): The method for producing feed meal from krill.

7. prof. dr hab. Edward Kołakowski, prof. dr hab. Leszek Gajowiecki: The method for producing a protein precipitate from krill.

8. prof. dr hab. Edward Kołakowski, dr inż. Marek Wianecki, prof. dr hab. Leszek Gajowiecki, prof. dr hab. Anna Kołakowska: The method for producing a protein concentrate from krill.

9. prof. dr hab. Edward Kołakowski, prof. dr hab. Leszek Gajowiecki, prof. Stanisław Rakusa-Suszczewski (employee of another company): The method for producing a canned krill.

10. prof. dr hab. Edward Kołakowski, prof. dr hab. Leszek Gajowiecki: The method for producing canned krill.

11. prof. dr hab. Edward Kołakowski, prof. dr hab. Kazimierz Lachowicz: The method for producing food products having a porous structure, in particular fish products.

12. prof. dr hab. Edward Kołakowski, prof. dr hab. Kazimierz Lachowicz, mgr inż. Leszek Kamiński (employee of another company): The method for producing formed products from frozen minced fish meat.

14. prof. dr hab. Edward Kołakowski, prof. dr hab. Anna Kołakowska, prof. dr hab. Leszek Gajowiecki, prof. dr hab. Kazimierz Lachowicz: The method for producing semi-products from krill (Euphasia spp)

15. prof. dr hab. Edward Kołakowski, dr Anna Protasowicka, prof. dr hab. Leszek Gajowiecki The method for producing carotenoid preparations, especially from krill.

17. prof. dr hab. Edward Kołakowski, prof. dr hab. Leszek Gajowiecki, prof. dr hab. Kazimierz Lachowicz, prof. dr hab. Zdzisław Pazoła (Agricultural University in Poznań): The method of contact drying of krill protein semi-products.

18. prof. dr hab. Anna Kołakowska, prof. dr hab. Kazimierz Lachowicz, prof. dr hab. Leszek Gajowiecki, prof. dr hab. Edward Kołakowski: The method for prolonging the shelf-life of frozen minced fish meat.

19. prof. dr hab. Edward Kołakowski, prof. dr hab. Leszek Gajowiecki, prof. dr hab. Mirosław Fik: The method for producing a protein concentrate from krill (Euphasia spp).

20. prof. dr hab. Edward Kołakowski, prof. dr hab. Leszek Gajowiecki, prof. dr hab. Mirosław Fik: The method for producing a protein coagulate from krill.

21. prof. dr hab. Edward Kołakowski, prof. dr hab. Kazimierz Lachowicz: The method for producing formed fishburgers.

22. prof. dr hab Edward Kołakowski, prof. dr hab. Kazimierz Lachowicz, mgr inż. Leszek Kamiński (pracownik innej firmy) Sposób wytwarzania formowanych hamburgerów rybnych

23. prof. dr hab. Edward Kołakowski, prof. dr hab. Kazimierz Lachowicz, mgr inż. Stanisław Mozdyniewicz, mgr Zofia Świerczyńska i mgr inż. Stanisław Ogrodnik (employees of PPDiUR "Gryf"), mgr inż. Wojciech Jakacki (employee of Z.G.R): The method for producing fish pastes.

24. prof. dr hab. Edward Kołakowski, prof. dr hab. Kazimierz Lachowicz: The method for producing minced meat, especially fish meat.

25. prof. dr hab. Anna Kołakowska, prof. dr hab. Edward Kołakowski, Stefan Tchórzewski The method of producing frozen minced fish meat.

26. prof. dr hab. Edward Kołakowski, Julian Hebel i mgr inż. Leszek Kamiński (employees of other companies): The method for producing an edible meat of invertebrates, particularly cephalopods and small crustaceans.

27. prof. dr hab. Edward Kołakowski, mgr inż. Stanisław Mozdyniewicz, mgr Zofia Świerczyńska (PPDiUR"Gryf"): The method for producing fish pastes.

28. prof. dr hab. Edward Kołakowski, prof. dr hab. Leszek Gajowiecki, prof. dr hab. Kazimierz Lachowicz, mgr Henryk Świtak (employee of another company): The method for producing textured foods with addition of krill protein.

29. prof. dr hab. Edward Kołakowski, mgr inż. Zofia Szybowicz, mgr inż. Leszek Kamiński (employee of another company), dr inż. Mieczysław Sałacki: The method for producing squid meat preparation intended especially for fish sausages.

30. prof. dr hab. Edward Kołakowski, prof. dr hab. Anna Kołakowska, prof. dr hab. Leszek Gajowiecki: The method of producing frozen fish minced meat.

31. dr inż. Andrzej Kolbiarz, prof. dr hab. Edward Kołakowski: The method of producing minced meat, especially fish with inert gas and a device for applying the method.

32. Edward Kołakowski, Bożena Bednarczyk, Grzegorz Tokarczyk, Sławomir Lisiecki The method of salting in brine of herring carcasses and fillets.