Patenty i wynalazki

Spis wybranych patentów i wynalazków pracowników katedry

 1. Sposób zalewowego solenia tuszek i filetów śledziowych (Edward Kołakowski, Bożena Bednarczyk, Grzegorz Tokarczyk, Sławomir Lisiecki)
 2. Sposób wytwarzania farszu, zwłaszcza rybnego z użyciem gazu inertnego oraz urządzenie do stosowania tego sposobu (dr inż. Andrzej Kolbiarz, prof. dr hab. Edward Kołakowski)
 3. Sposób wytwarzania mrożonego farszu rybnego (prof. dr hab. Edward Kołakowski, prof. dr hab. Anna Kołakowska, prof. dr hab. Leszek Gajowiecki)
 4. Sposób wytwarzania preparatu mięsa kalmara z przeznaczeniem szczególnie do kiełbas rybnych(prof. dr hab. Edward Kołakowski, mgr inż. Zofia Szybowicz, mgr inż. Leszek Kamiński (pracownik innej firmy), dr inż. Mieczysław Sałacki)
 5. Sposób wytwarzania teksturowanej żywności z dodatkiem białka z kryla (prof. dr hab. Edward Kołakowski, prof. dr hab. Leszek Gajowiecki, prof. dr hab. Kazimierz Lachowicz, mgr Henryk Świtak (pracownik innej firmy)
 6. Sposób wytwarzania past rybnych (prof. dr hab. Edward Kołakowski, mgr inż. Stanisław Mozdyniewicz, mgr Zofia Świerczyńska (PPDiUR”Gryf”)
 7. Sposób uzyskiwania jadalnego mięsa z bezkręgowców, a szczególnie głowonogów i drobnych skorupiaków (prof. dr hab. Edward Kołakowski, Julian Hebel i mgr inż. Leszek Kamiński (pracownicy innych firm)
 8. Sposób wytwarzania mrożonego farszu rybnego (prof. dr hab. Anna Kołakowska, prof. dr hab. Edward Kołakowski, Stefan Tchórzewski)
 9. Sposób wytwarzania farszu, szczególnie rybnego (prof. dr hab. Edward Kołakowski, prof. dr hab. Kazimierz Lachowicz)
 10. Sposób wytwarzania past rybnych (prof. dr hab. Edward Kołakowski, prof. dr hab. Kazimierz Lachowicz, mgr inż. Stanisław Mozdyniewicz, mgr Zofia Świerczyńska i mgr inż. Stanisław Ogrodnik (pracownicy PPDiUR ”Gryf”), mgr inż. Wojciech Jakacki (pracownik Z.G.R)
 11. Sposób wytwarzania formowanych hamburgerów rybnych (prof. dr hab Edward Kołakowski, prof. dr hab. Kazimierz Lachowicz, mgr inż. Leszek Kamiński (pracownik innej firmy)
 12. Sposób wytwarzania formowanych hamburgerów rybnych (prof. dr hab. Edward Kołakowski, prof. dr hab. Kazimierz Lachowicz)
 13. Sposób wytwarzania koagulatu białkowego z kryla (prof. dr hab. Edward Kołakowski, prof. dr hab. Leszek Gajowiecki, prof. dr hab. Mirosław Fik)
 14. Sposób wytwarzania koncentratu białkowego z kryla (Euphasia spp)  (prof. dr hab. Edward Kołakowski, prof. dr hab. Leszek Gajowiecki, prof. dr hab. Mirosław Fik)
 15. Sposób przedłużania trwałości mrożonych farszów rybnych (prof. dr hab. Anna Kołakowska, prof. dr hab. Kazimierz Lachowicz, prof. dr hab. Leszek Gajowiecki, prof. dr hab. Edward Kołakowski)
 16. Sposób suszenia kontaktowego półproduktów białkowych z kryla (prof. dr hab. Edward Kołakowski, prof. dr hab. Leszek Gajowiecki, prof. dr hab. Kazimierz Lachowicz, prof. dr hab. Zdzisław Pazoła (Akademia Rolnicza w Poznaniu)
 17. Sposób wytwarzania wyrobów formowanych z mrożonych farszów rybnych (prof. dr hab. Edward Kołakowski, prof. dr hab. Kazimierz Lachowicz, mgr inż. Leszek Kamiński (pracownik innej firmy)
 18. Sposób wytwarzania preparatów karotenoidowych, zwłaszcza z kryla (prof. dr hab. Edward Kołakowski, dr Anna Protasowicka, prof. dr hab. Leszek Gajowiecki)
 19. Sposób wytwarzania półproduktów z kryla (Euphasia spp) (prof. dr hab. Edward Kołakowski, prof. dr hab. Anna Kołakowska, prof. dr hab. Leszek Gajowiecki, prof. dr hab. Kazimierz Lachowicz)
 20. Sposób wytwarzania wyrobów formowanych z mrożonych farszów rybnych (prof. dr hab. Edward Kołakowski, prof. dr hab. Kazimierz Lachowicz, mgr inż. Leszek Kamiński (pracownik innej firmy)
 21. Sposób wytwarzania wyrobów spożywczych o porowatej strukturze, zwłaszcza rybnych (prof. dr hab. Edward Kołakowski, prof. dr hab. Kazimierz Lachowicz)
 22. Sposób wytwarzania konserw krylowych (prof. dr hab. Edward Kołakowski, prof. dr hab. Leszek Gajowiecki)
 23. Sposób wytwarzania konserw z kryla (prof. dr hab. Edward Kołakowski, prof. dr hab. Leszek Gajowiecki, prof. Stanisław Rakusa-Suszczewski (pracownik innej firmy)
 24. Sposób wytwarzania koncentratu białkowego z kryla (prof. dr hab. Edward Kołakowski, dr inż. Marek Wianecki, prof. dr hab. Leszek Gajowiecki, prof. dr hab. Anna Kołakowska)
 25. Sposób wytwarzania precypitatu białkowego z kryla (prof. dr hab. Edward Kołakowski, prof. dr hab. Leszek Gajowiecki)
 26. Sposób wytwarzania mączki paszowej z kryla (prof. dr hab. Leszek Gajowiecki, prof. dr hab. Edward Kołakowski, inż. Dionizy Kurek, mgr inż. Werner Kaszny, mgr inż. Ryszard Cisak i Henryk Maćkowiak (”SPOMASZ” Wronki), mgr inż. Bogusław Byrka i inż. Marian Pawluć (PPD i UR ”Gryf”)
 27. Sposób polepszania jakości rozdrobnionego mięsa (prof. dr hab. Edward Kołakowski, prof. dr hab. Kazimierz Lachowicz, prof. dr hab. Anna Kołakowska)
 28. Sposób marynowania ryb (prof. dr hab. Edward Kołakowski, dr inż. Grażyna Bortnowska, mgr inż. Bożena Bednarczyk)
 29. Lejek do sączenia przez bibułę filtracyjną (prof. dr hab. Edward Kołakowski, dr inż. Wojciech Płocki)
 30. Aparat do elektroforezy na słupkowych żelach poliakrylamidowych (prof. dr hab. Edward Kołakowski, inż. mech. Maciej Stanisław Wódka (pracownik innej firmy), dr inż. Roman Drozdowski, dr inż. Andrzej Kolbiarz)
 31. Sposób teksturowania rozdrobnionego mięsa, głównie rybnego (prof. dr hab. Edward Kołakowski, mgr inż. Marek Wianecki)