Finansowanie badań - niezbędnik

W tej zakładce znajdują się wybrane druki finansowe często używane podczas prowadzenia działalności badawczej.
Więcej można znaleźć w na stronach internetowych ZUT, min. :


Polecenie wyjazdu - aktualizacja 24.11.2021

Szkolenia pracowników (skierowanie, wniosek) - aktualizacja 7.2018