Finansowanie badań - niezbędnik

W tej zakładce znajdują się wybrane druki finansowe często używane podczas prowadzenia działalności badawczej.
Więcej można znaleźć w na stronach internetowych ZUT, min. :


Polecenie wyjazdu - aktualizacja 15.06.2018 r.

Szkolenia pracowników (skierowanie, wniosek) - aktualizacja 7.2018

BMN - Projekty badawcze służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa (Uchwała RW nr 82/2015) - obowiązuje od 20.05.2015 r.

Polecenie przelewu zagranicznego

Druki Działu Zamówień Publicznych

Działalność statutowa - Utrzymanie potencjału badawczego UPB

Odpłatna działalność badawcza

Ochrona i zarządzanie prawami własności intelektualnej - badania

Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajduje się na stronie ZUT w aktach prawnych - uchwała Senatu nr 34 z 30 marca 2015 r.


Stypendia z własnego funduszu stypendialnego ZUT. Termin składania wniosków do 31 maja i 30 listopada każdego roku

Zarządzenie nr 3/2015 w sprawie wdrożenia procedury postępowania przy ubieganiu się o środki finansowe oraz sposobu realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego ds. nauki