Komisje wydziałowe

Komisji doktorancka do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na rok akademicki  2018/2019:

 • prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz,
 • dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski,
 • dr hab. inż. Izabela Dmytrów,
 • mgr inż. Natalia Kasowska.

 

 

Komisje wydziałowe na kadencję 2016 - 2020:

 Komisja Oceniająca do okresowej oceny nauczycieli akademickich:

  • prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak – przewodniczący,
  • prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz,
  • dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek, prof. ZUT
  • dr hab. inż. Jacek Sadowski, prof. ZUT
  • dr hab. inż. Joanna Żochowska-Kujawska.

 1. Komisja ds. odznaczeń i nagród:

  • dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska, prof. ZUT,
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Balejko,
  • dr hab. inż. Grażyna Bortnowska, prof. ZUT,
  • dr hab. inż. Izabela Dmytrów – przewodnicząca.

 2. Komisja ds. przewodów doktorskich:
  • Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak,
  • prof. dr hab. inż. Krzysztof  Formicki,
  • prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz – przewodnicząca,
  • prof. dr hab. inż. Wawrzyniec Wawrzyniak,
  • prof. dr hab. Elżbieta Kucharska,
  • dr hab. Jolanta Kiełpińska, prof. ZUT,
  • dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUT,
  • dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska-Wąs,
  • dr hab. inż. Izabela Dmytrów,
  • dr hab. inż. Joanna Żochowska-Kujawska.

 3. Komisja likwidacyjna:

  • dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec,
  • Tech. inf. Bartosz Bossy - przewodniczący.

Rady programowe dla poszczególnych kierunków studiów na kadencję 2016 - 2020:

 1. Rada Programowa kierunku Mikrobiologia stosowana:
  • dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska-Wąs - przewodnicząca
  • prof. dr hab. Elżbieta Kucharska – vice przewodnicząca
  • prof. dr hab. Mariola Friedrich,
  • prof. dr hab. inż. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz
  • dr hab. inż. Artur Ciemniak, prof. ZUT
  • dr hab. Jolanta Kiełpińska, prof. ZUT
  • dr hab. inż. Małgorzata Sobczak, pof. ZUT
  • dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. ZUT
  • dr inż. Małgorzata Mizielińska
  • Kornelia Strzech
 2. Rada Programowa kierunku Rybactwo:
  • dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska, prof. ZUT – przewodnicząca
  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki
  • prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz
  • prof. dr hab. inż. Wawrzyniec Wawrzyniak
  • dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek, prof. ZUT
  • dr hab. inż. Jacek Sadowski, prof. ZUT
  • dr hab. inż. Beata Więcaszek, prof. ZUT
  • dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska-Wąs
  • mgr inż. Rafał Jędraszczyk
  • Kamila Fidos
 3. Rada Programowa kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka:
  • prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak – przewodniczący
  • prof. dr hab. Mariola Friedrich
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Balejko
  • prof. dr hab. Elżbieta Kucharska
  • dr hab. inż. Grażyna Bortnowska, prof. ZUT
  • dr hab. inż. Barbara Czerniejewska-Surma, prof. ZUT
  • dr hab. inż. Małgorzata Sobczak, prof. ZUT
  • dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUT
  • dr hab. inż. Marek Kotowicz
  • dr inż. Wojciech Sawicki
  • mgr inż. Adam Goman
  • Emilia Hubka
 4. Rada Programowa kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności:
  • dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. ZUT – przewodnicząca
  • dr hab. inż. Grażyna Bortnowska, prof. ZUT
  • dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUT
  • dr hab. inż. Sławomir Lisiecki
  • dr inż. Edyta Balejko
  • dr inż. Grzegorz Bienkiewicz
  • dr inż. Wojciech Sawicki
  • Aleksandra Balcerza