Komisje wydziałowe

Komisja doktorancka do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na rok akademicki  2020/2021:

 • prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz,
 • dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski, prof. ZUT,
 • dr hab. inż. Izabela Dmytrów, prof. ZUT,
 • mgr inż. Emilia Drozłowska.

Komisje wydziałowe na kadencję 01.09.2020 r. - 31.08.2024 r.:

 

1.     Komisja Oceniająca do okresowej oceny nauczycieli akademickich:

 • prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak – przewodniczący
 • prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek
 • dr hab. inż. Jacek Sadowski, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Joanna Żochowska-Kujawska, prof. ZUT

 

2.     Komisja ds. odznaczeń i nagród:

 • prof. dr hab. inż. Grażyna Bortnowska
 • dr hab. inż. Izabela Dmytrów, prof. ZUT – przewodnicząca
 • dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Beata Więcaszek, prof. ZUT

3.     Komisja likwidacyjna:

 • dr Wojciech Brocki
 • dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec
 • Bartosz Bossy – przewodniczący

4.   Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia:

 • dr hab. inż. Adam Tański, prof. ZUT – prodziekan
 • dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUT – prodziekan
 • dr Kamila Pokorska-Niewiada – pełnomocnik ds. jakości kształcenia – przewodnicząca
 • dr inż. Barbara Szymczak – pełnomocnik ds. ankietyzacji
 • dr hab. inż.  Anna Mituniewicz-Małek, prof. ZUT – członek
 • dr inż. Agnieszka Hrebień-Filisińska - członek
 • mgr inż. Jacek Cybulski – doktorant
 • Szymon Siwek – student

Rady programowe dla poszczególnych kierunków studiów na kadencję 01.09.2020 r. - 31.08.2024 r.:

 

Rada Programowa kierunku Aquaculture anf Fisheries

 • prof. dr hab. inż. Remigiusz Panicz
 • dr hab. inż Przemysław Czerniejewski, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Jacek Sadowski, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Adam Tański, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Beata Więcaszek, prof. ZUT – przewodnicząca
 • Hubert Adamski

 

Rada Programowa kierunku Mikrobiologia:

 • prof. dr hab. Jolanta Kiełpińska
 • prof. dr hab. inż. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz
 • prof. dr hab. inż. Agnieszka Tórz
 • dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska-Wąs, prof. ZUT - przewodnicząca
 • dr hab. inż. Artur Ciemniak, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Anna Mituniewicz-Małek, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Małgorzata Mizielińska, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Joanna Żochowska-Kujawska, pof. ZUT
 • Wiktoria Łączkowska

 

Rada Programowa kierunku Ichtiologia i akwakultura:

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki
 • prof. dr hab. Jolanta Kiełpińska
 • prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek - przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Agnieszka Tórz
 • dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska-Wąs, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Jacek Sadowski, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Adam Tański, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Beata Więcaszek, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Agata Korzelecka-Orkisz, prof. ZUT
 • Jakub Maćkowiak
 • Jacek Juchniewicz - SPRŁ

 

Rada Programowa kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka:

 • prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
 • prof. dr hab. inż. Grażyna Bortnowska
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Sobczak
 • dr hab. inż. Izabela Dmytrów, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. ZUT- przewodnicząca
 • dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Edyta Balejko, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Marek Kotowicz, prof. ZUT
 • dr inż. Grzegorz Tokarczyk, prof. ZUT
 • dr inż. Wojciech Sawicki
 • Amelia Sosna
 • Laura Przedpełska

 

Rada Programowa kierunku Dietetyka:

 • dr hab. inż. Edyta Balejko, prof. ZUT - przewodnicząca
 • dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUT
 • dr inż. Anna Bogacka
 • dr inż. Angelika Heberlej