Aktualności dla Doktorantów

4. Międzynarodowy Kongres Morski Młodych w Szczecinie 16.03.2016 13:40

www.facebook.com/events/843632562449630/

Dwudniowa konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów oraz młodych pracowników naukowych z Polski i z Europy, którzy zajmują się gospodarką morską. 4. Międzynarodowy Kongres Morski Młodych jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie wśród środowisk akademickich tematyką szeroko pojętej gospodarki morskiej, zarówno w Polsce jak i w Europie. Przedsięwzięcie pozwoli propagować wiedzę z zakresu prawa morskiego, ochrony środowiska, logistyki, rybołówstwa, rybactwa, przemysł przetwórczego, energetyki i innych dziedzin, które w dobie rozwoju gospodarczego podlegają coraz częstszym dyskusjom.
Cele:
1. Wymiana doświadczeń i wiedzy z dziedziny gospodarki morskiej.
2. Nawiązanie nowych kontaktów z uczelniami.
3. Promocja Miasta Szczecina.
4. Propagowanie wiedzy o gospodarce morskiej, rybactwie, rybołówstwie, żegludze morskiej i śródlądowej, ochronie środowiska i przepisach morskich wśród środowisk akademickich.
5. Możliwość określenia obecnego stanu gospodarki morskiej oraz analiza kierunków rozwoju.

Koszt uczestnictwa: 150 zł. Opłata obejmuję:
- udział w obradach (wystąpienie lub poster)
- materiały konferencyjne
- przerwy obiadowe i kawowe

kongres-morski.pl

UWAGA!!! Uczestnicy Kongresu Młodych mają darmowy wstęp na Międzynarodowy Kongres Morski w dniach 8-10 czerwca
Wszelkie pytania i chęć udziału prosimy kierować na adres mlodzi@kongresmorski.pl lub pod numer 512 237 699 .