Studia doktoranckie

Dział Ksztalcenia - Studia doktoranckie

Lucyna Skrzypczak 
e-mail: lucyna.skrzypczak@zut.edu.pl, 
tel.: 91 449 48 44, fax.: 91 449 41 87

Zakres działań jednostki: 

  1. Pomoc materialna 
  2. Stypendia doktoranckie 
  3. Informacja w spr. rekrutacji na studia 
  4. Informacja w spr. przedłużenia odbywania studiów doktoranckich 
  5. Informacja w spr. ubiegania się o miejsce w domu studenckim 
  6. Informacja w spr. ubezpieczenia zdrowotnego
Samorząd Doktorantów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie:

Kontakt: Samorząd Doktorantów, 

DS ”Amicus” p.616, 

ul. Chopina 55, 71-450 Szczecin, 

e-mail: doktoranci@zut.edu.pl

 

 

Kierownik Wydziałowych Studiów Doktoranckich:
  • dr hab inż. Małgorzata Jasińska, prof. nadzw. 

 

Dziekanat Wydziałowych Studiów Doktoranckich:

ul. Kazimierza Królewicza 4, pok. 26; tel. 91 449 66 53

Rekrutacja na studia doktoranckie:

Więcej na temat rekrutacji przeczytasz w dziale dla Kandydata, Rekrutacja: Doktor-III stopień

oraz na stronie: kliknij link