Dział Kształcenia – Studia Doktoranckie

Kinga Wolny
Mail: kinga.wolny@zut.edu.pl

Tel.: 091 449 48 44, Fax.: 091 449 41 87 

 
Pomoc materialna
Stypendia doktoranckie
Informacja w spr. rekrutacji na studia
Informacja w spr. przedłużenia odbywania studiów doktoranckich
Informacja w spr. ubiegania się o miejsce w domu studenckim
Informacja w spr. ubezpieczenia zdrowotnego