Przewody doktorskie

Przewody doktorskie

mgr inż. Izabela Helakstreszczenie (format:  pdf, rozmiar:  704 KB)recenzja I (format:  pdf, rozmiar:  1,24 MB)recenzja II (format:  pdf, rozmiar:  3,52 MB)uchwała
mgr inż. Angelika Heberlejstreszczenie (format:  pdf, rozmiar:  554 KB)recenzja I (format:  pdf, rozmiar:  10,62 MB)recenzja II (format:  pdf, rozmiar:  682 KB)uchwała
mgr inż. Anna Przybylskastreszczenie (format:  pdf, rozmiar:  431 KB)recenzja I (format:  pdf, rozmiar:  349 KB)recenzja II (format:  pdf, rozmiar:  1,54 MB)uchwała
mgr inż. Joanna Fugielstreszczenie (format:  pdf, rozmiar:  554 KB)recenzja I (format:  pdf, rozmiar:  232 KB)recenzja II (format:  pdf, rozmiar:  2,44 MB)uchwała
mgr inż. Michał Kubajstreszczenie (format:  pdf, rozmiar:  426 KB)recenzja I (format:  pdf, rozmiar:  7,44 MB)recenzja II (format:  pdf, rozmiar:  4,43 MB)uchwała
mgr inż. Karolina Gaczkowskastreszczenie (format:  pdf, rozmiar:  738 KB)recenzja I (format:  pdf, rozmiar:  222 KB)recenzja II (format:  pdf, rozmiar:  214 KB)uchwała
mgr inż. Anna Pohoryłostreszczenie (format:  pdf, rozmiar:  449 KB)recenzja I (format:  pdf, rozmiar:  241 KB)recenzja II (format:  pdf, rozmiar:  1,99 MB)uchwała
streszczenierecenzja Irecenzja IIuchwała