Kontakt

Kontakt z Wydziałowym Samorządem Doktorantów

e-mail
telefon
Jednostka
mgr inż. Sandra Watrak
Przewodnicząca
sandra.watrak@zut.edu.pl Katedra Toksykologii
(ul. Papieża Pawła VI 3)
mgr inż. Adam Goman
Wiceprzewodniczący
adam.goman@zut.edu.pl
+48 501-013-081
Zakład Towaroznawstwa i Oceny Jakości
(ul. Papieża Pawła VI 3)
mgr inż. Marlena Socha
Sekretarz
marlena.socha@zut.edu.pl Zakład Sozologii Wód
(ul. Królewicza Kazimierza 4)

Sejmik Samorządu Doktorantów ZUT w Szczecinie

Kontakt Wydział
mgr inż. Karol Miądlicki
Przewodniczący
doktoranci@zut.edu.pl Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
mgr inż. Adam Goman
Wiceprzewodniczący
adam.goman@zut.edu.pl
+48 501-013-081
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
mgr inż. Eliza Goczyńska
Sekretarz
Wydział Budownictwa i Architektury