Kontakt

Kierownik studiów doktoranckich - dr hab. Małgorzata Jasińska, prof. nadzw., tel.: +48 91 449 65 10, ul. Papieża Pawła VI 3, pokój 314

Dziekanat, studia doktoranckie - mgr Magdalena Niewiadomska, tel.: +48 91 449 66 53, ul. Kazimierza Królewicza 4, pokój 26

 

Zarząd Sejmiku Samorząd Doktorantów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie:<span></span>

<span></span>Przewodniczący - Grzegorz Kądziołka

Zastępca przewodniczącego - Ewa Kwita

Sekretarz - Marlena Socha 

 

Kontakt:
Samorząd Doktorantów
DS "Amicus" p.616
ul. Chopina 55
71-450 Szczecin

e-mail: doktoranci@zut.edu.pl