Aktualności dla Doktorantów

Ostrzeżenie przed fałszywymi czasopisami 11.01.2016 09:47

 

Ostrzeżenie Biblioteki ZUT:

 

Szanowni Państwo,

W internecie pojawiają się fałszywe czasopisma „udające" renomowane czasopisma naukowe. Strony internetowe fałszywych czasopism wyglądają bardzo przekonująco, ich autorzy często podają autentyczne dane czasopisma, skład redakcji z nazwiskami wybitnych naukowców z danej dziedziny, prawdziwe adresy pocztowe, numer ISSN, a także współczynnik IF.
Proceder ma na celu wyłudzanie tekstów i opłat za publikacje. Pracownicy naukowi otrzymują do skrzynek mailowych zaproszenia do odpłatnego zamieszczania swoich tekstów w takich wydawnictwach.
Ofiarą oszustów padły takie czasopisma jak np. Wulfenia, Bothalia, Archives des Science, Sylwan, Jokull, w sumie około 90 czasopism naukowych.