Aktualności dla Doktorantów

Wybory uzupełniające do Rady Wydziału 10.11.2016 11:13

Zachęcamy doktorantów do zgłaszania kandydatur na członka Rady Wydziału. Poniżej harmonogram wyborów:

10.11.2016 r.  –Opublikowanie harmonogramu wyborów

14.11.2016 r. – Otwarcie listy kandydatów

21.11.2016 r. – Zamknięcie list kandydatów

24.11.2016 r.  godz. 9:00-10:00 ul. Papieża Pawła VI 3

                       godz. 10:30 - 11:30 ul. Kazimierza Królewicza 4

                        – przeprowadzenie głosowania

24.11.2016 r. godz. 13:00 – opublikowanie wyników głosowania

25.11.2016 r.-01.12.2016 r. – termin składania odwołań 

 

Listy kandydatów a także formularze zgłoszenia kandydata oraz wyrażenia zgody na kandydowanie będą dostępne w Dziekanacie w podanych terminach.