Aktualności dla Doktorantów

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa na targach POLFISH 2022 28.09.2022 12:44

POLFISH to specjalistyczne targi branży rybnej z ponad 30-letnią tradycją, jedne z największych w Europie Środkowo-Wschodniej, które odbyły się w Gdańsku w halach AMBEREXPO. Nasz Wydział uczestniczył w nich już piąty raz z rzędu, Dzięki aktywnej i systematycznej obecności w wydarzeniu staliśmy się rozpoznawalni wśród wystawców i gości odwiedzających.

Nasze stoisko było odwiedzane zarówno przez osoby z administracji publicznej, wystawców branżowych jak również naszych byłych pracowników i absolwentów.

Na targach zaprezentowaliśmy Wydział od strony oferty edukacyjnej, ale przede wszystkim jako partnera i konsorcjanta w na wielu polach badawczo - rozwojowych. W ramach działalności naszego stoiska prezentowaliśmy produkty przygotowane w Katedrze Technologii Rybnej, Roślinnej
i Gastronomicznej.  Niezawodny „Paprykarz Uniwersytecki” czy „Śledziki akademickie” były wysoko oceniane przez osoby degustujące. Dużym zainteresowaniem cieszyła się żywność przekąskowa
z karpia, jako produkt innowacyjny, bardzo pozytywnie odbierany przez uczestników i odwiedzających.

Całość wydarzenia została w pełni sfinansowana z funduszy zewnętrznych w ramach projektu: pt. „Opracowanie technologii nowych i innowacyjnych produktów z karpia w celu zapewnienia całorocznego zbytu tego surowca z gospodarstw akwakultury”. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego PROGRAM OPERACYJNY „RYBACTWO I MORZE 2014-2020”. Działanie 2.1 Innowacje w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy.