Aktualności dla Doktorantów

Wyniki II tury wyborów do UKE 19.02.2016 13:07

Tabela poniżej przedstawia wyniki do Uczelnianego Kolegium Elektorów:
Imię Nazwisko Razem głosów
Marcin Jasiewicz (WIMiM) 49
Edyta Pawłowska (WKŚiR) 48

W związku z powyższym przedstawicielem doktorantów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie do Uczelnianego Kolegium Elektorów został Marcin Jasiewicz - doktorant Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.