Aktualności dla Doktorantów

Wyniki wyborów na przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa na kadencję 2016/2020 24.06.2016 11:54

Wyniki wyborów na przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa na kadencję 2016/2020

Sandra Watrak 14 głosów

Adam Goman 14 głosów

Marlena Socha 12 głosów

Łukasz Łopusiewicz 8 głosów

Wszystkie osoby wchodzą w skład Rady Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa