Aktualności dla Doktorantów

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa na kadencję 2016-2020 25.11.2016 09:06

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa na kadencję 2016-2020:

mgr inż. Marta Zajkowska 14 głosów

mgr inż. Maria Salmanowicz 8 głosów

mgr inż. Izabela Daniel 6 głosów

Komisja Wyborcza na podstawie kart do głosowania stwierdziła, że w skład Rady WNoŻiR weszły:

mgr inż. Marta Zajkowska

mgr inż. Maria Salmanowicz

 

z poważaniem

Samorządowa Wydziałowa Komisja Wyborcza Doktorantów