Aktualności dla Doktorantów

Zmiany w organizacji zajęć dydaktycznych. 01.09.2020 11:22

Semestr zimowy 2020/2021

 

Rok akademicki 2020/2021 na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie zostanie zainaugurowany 2 października br. w Audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego (Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie)
z ograniczoną liczbą zaproszonych gości.

Zajęcia na ZUT rozpoczną się 5 października br.
W semestrze zimowym zajęcia dydaktyczne dla studentów pierwszego roku będą odbywały się w formie stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Zajęcia dydaktyczne dla pozostałych studentów oraz doktorantów i słuchaczy będą prowadzone w formie mieszanej – wykłady w trybie zdalnym, natomiast ćwiczenia laboratoryjne, projektowe i terenowe – stacjonarnie lub zdalnie. Ostateczną decyzje w tej sprawie podejmuje dziekan wydziału w porozumieniu z prorektorem ds. kształcenia.
Zajęcia dydaktyczne będą realizowane zgodnie z planem studiów.

Szczegółowy komunikat Rektora ZUT nr.34: plik PDF.