Archiwum ogłoszeń dla Studenta

Terminy zaliczenia praktyk 2019 28.08.2019 11:07

Zaliczenie z praktyk odbędzie się w sali 117 KK od godz. 9.00 w nastepujących terminach sesji egzaminacyjnej:

12.09.2019 (czwartek)
rok II Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
rok III Mikrobiologia stosowana


13.09.2019 (piątek)
rok I mgr Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
rok I mgr Technologia Żywności i Żywienie Człowieka z uz.
Rok I mgr Mikrobiologia stosowana
Rok I mgr Mikrobiologia stosowana z uz.


Na zaliczenie należy przynieść umowę (jeśli nie była dostarczona wcześniej do dziekanatu), potwierdzenie odbycia praktyki oraz sprawozdanie (wzór sprawozdania dostępny jest na wydziałowej stronie).