Pełnomocnicy Dziekana

  • Pełnomocnik ds. Współpracy Naukowo-Dydaktycznej z Zagranicą: prof. dr hab. inż. Remigiusz Panicz
  • Pełnomocnik ds. Ankietyzacji Zajęć Dydaktycznych: Dr inż Barbara Szymczak
  • Pełnomocnik ds. e-learningu: prof. dr hab. inż Mariusz Szymczak
  • Pełnomocnik ds. Studiowania Osób Niepełnosprawnych: Dr inż. Dominika Plust
  • Pełnomocnik ds. Promocji Wydziału: Dr inż. Wojciech Sawicki
  • Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia: Dr Kamila Pokorska-Niewiada
  • Pełnomocnik ds. Praktyk Studenckich: Dr hab. inż. Anna Mituniewicz-Małek, prof. ZUT
  • Pełnomocnik ds. Uzależnień: dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska-Wąs, prof. ZUT