Lista opiekunów - rok akademicki 2023/2024

Studia stacjonarne 2023/2024:


ichtiologia i akwakultura

Rok studiówOpiekun
IProf. dr hab. Jolanta Kiełpińska
IIDr inż. Małgorzata Bonisławska, prof. ZUT
IIIDr inż. Marcin Biernaczyk


Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Rok studiówOpiekun
IDr hab. Marek Kotowicz, prof. ZUT
IIDr hab. Artur Ciemniak, prof. ZUT
IIIDr hab. Edyta Balejko, prof. ZUT

IV

Dr hab. Iwona Adamska, prof. ZUT

I mgr sem.2

Dr inż. Katarzyna Szkolnicka

 

Mikrobiologia

Rok studiówOpiekun
IDr hab. Małgorzata Mizielińska, prof. ZUT
IIDr inż. Wojciech Sawicki
IIIDr inż. Alicja Dłubała

 

Studia niestacjonarne 2023/2024:

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Rok studiówOpiekun
IIDr inż. Angelika Heberlej
I mgrDr inż. Agnieszka Hrebień-Filisińska