Samorząd WNoŻiR

Skład Sejmiku Wydziałowego Samorządu Studentów WNoŻiR na kadencję 2019-2020

Przewodnicząca: Oliwia Drabik

Zastępca: Michał Rembacz

Sekretarz: Michał Wałcerz

Pozostali członkowie:
Kamila Fidos
Roman Gabriel
Olivia Konopska
Adam Katowicz
Michał Proch
Sebastian Januszewski
Hubert Adamski
Strona Facebook

Strona Facebook
e-mail: swsswnozir@gmail.com

Dyżury:

Dyżury:
Środa: 18-20
Niedziela: 10-12
Można się z nami umówić za pośrednictwem wiadomości e-mail lub na Facebooku.

Adres:
ul. Kazimierza Królewicza 4, pokój 15
71-550 Szczecin
tel./fax 91 449-66-08