Archiwum ogłoszeń dla Studenta

UROCZYSTA IMMATRYKULACJA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU 09.10.2019 15:38

Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
mają zaszczyt zaprosić na

UROCZYSTĄ IMMATRYKULACJĘ
STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU
STUDIÓW STACJONARNYCH

Uroczystość odbędzie się
25 października 2019 roku
o godzinie 11:00
w Auli im. Prof. Aleksandra Winnickiego przy ul. Kazimierza Królewicza 4