Archiwum ogłoszeń dla Studenta

Uwaga studenci opłaty! 25.03.2019 11:40

W systemie E-Dziekanat dostępne są kwoty opłat za powtarzanie przedmiotów oraz kwoty opłat semestralnych.

Zgodnie z Uchwałą nr 69 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 22 września 2014r. studenci zobowiązani są do wniesienia opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym za powtarzanie przedmiotów w trzech jednakowych ratach lub jednorazowo jeżeli całkowita wysokość opłaty jest niższa od 200 zł.

Naliczone kwoty oraz indywidualne numery kont bankowych należy pobrać po zalogowaniu się na E-Dziekanat.

W przypadku opóźnienia się przez Studenta z wniesieniem należnych opłat, Uczelnia naliczy odsetki ustawowe za czas opóźnienia.

Wobec uporczywych dłużników uruchamiana zostaje procedura windykacyjna.