Archiwum ogłoszeń dla Studenta

Uwaga studenci ! Zaległe badania lekarskie 06.11.2019 11:57

Zgodnie z § 18 ust. 8 Regulaminu studiów wyższych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie student jest zobowiązany do poddawania się badaniom lekarskim. Obowiązek ten dotyczy wszystkich studentów, którzy otrzymali informację mailową. Brak aktualnych badań lekarskich może skutkować niedopuszczeniem do zajęć. W związku z powyższym wszyscy studenci, którzy nie mają aktualnych badań lekarskich bądź też upływa ich termin ważności proszeni są o ich uzupełnienie.

Na badania lekarskie należy zgłosić się z:

  • skierowaniem z Dziekanatu,
  • dowodem osobistym,
  • legitymacją studencką,


Badania te są obowiązkowe.

Miejsce i termin badań:
Przychodnia Ogólna ul. Boh. Warszawy 51 w Szczecinie

Harmonogram badań:

15.11.2019r.- IV rok, s1, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
IV rok, s1, Mikrobiologia stosowana
IV rok, s1, Rybactwo

18.11.2019r.- III rok, s1, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

19.11.2019r.- I rok, s1, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
II rok, s1, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
III rok, s1, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Jakością Żywności
II rok, s1, Mikrobiologia stosowana
III rok, s1, Mikrobiologia stosowana
I rok, s1, Rybactwo

20.11.2019r.- I i II rok, s2, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
I rok, s2, Mikrobiologia stosowana