Archiwum ogłoszeń dla Studenta

Uwaga studenci ! Zaległe badania lekarskie 15.11.2018 11:21

Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu studiów wyższych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie student jest zobowiązany do poddawania się badaniom lekarskim. Obowiązek ten dotyczy wszystkich studentów, którzy otrzymali informację mailową.

Brak aktualnych badań lekarskich może skutkować niedopuszczeniem do zajęć.

W związku z powyższym wszyscy studenci, którzy nie mają aktualnych badań lekarskich bądź też upływa ich termin ważności proszeni są o ich uzupełnienie.

 

Na badania lekarskie należy zgłosić się z:

skierowaniem z Dziekanatu,

dowodem osobistym,

legitymacją studencką,

 

Badania te są obowiązkowe.

 

Miejsce i termin badań:

Przychodnia Ogólna ul.Wojska Polskiego 97 w Szczecinie

 

Harmonogram badań:

19.11.2018r.- III rok, s1, TŻiŻCzł

20.11.2018r.- IV rok, s1, TŻiŻCzł

21.11.2018r.- I rok, s2, Rybactwo

I rok, s2, TŻiŻCzł

II rok, s2, MS

22.11.2018r.- I rok, s1, TŻiŻCzł

II rok, s1, TŻiŻCzł

III rok, s1, Rybactwo

II rok, s1, ZBiJŻ

I, II, III, IV rok ,s1, MS