Archiwum ogłoszeń dla Studenta

Zapraszamy studentów, doktorantów i młodych naukowców, prowadzących badania w ramach nauk przyrodniczych do udziału w Wirtualnej Konferencji Młodych Przyrodników 19.04.2019 12:57

Konferencja odbędzie się w dniach 24-29 czerwca. Zaprezentuj referat lub poster bez konieczności dalekiej podróży, Przeglądaj i komentuj materiały konferencyjne o dowolnej porze dnia (lub nocy), Opublikuj artykuł w monografii pokonferencyjnej.

Szczegóły dotyczące organizacji zamieściliśmy na naszej stronie internetowej: mlodziprzyrodnicy.com.