Lista opiekunów - rok akademicki 2021/2022

Studia stacjonarne:


ichtiologia i akwakultura

Rok studiówOpiekun
IDr inż. Marcin Biernaczyk
IIIDr hab. Małgorzata Bonisławska, prof. ZUT


Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Rok studiówOpiekun
IDr hab. Edyta Balejko, prof. ZUT
IIDr hab. Iwona Adamska, prof. ZUT
IIIDr hab. Mariusz Szymczak, prof. ZUT

IV

Dr hab. Sławomir Lisiecki, prof ZUT 

II mgr sem.3 i 4 uz.

Dr inż. Anna Bogacka

 

Mikrobiologia

Rok studiówOpiekun
IDr inż. Alicja Dłubała


Mikrobiologia stosowana

Rok studiówOpiekun
IIIDr hab. Małgorzata Mizielińska, prof. ZUT
IVDr inż. Barbara Szymczak

 

Aquaculture and Fisheries

Rok studiówOpiekun
IDr hab. Beata Więcaszek, prof. ZUT