Lista opiekunów - rok akademicki 2022/2023

Studia stacjonarne:


ichtiologia i akwakultura

Rok studiówOpiekun
IDr inż. Agnieszka Rybczyk
IIDr inż. Marcin Biernaczyk
IVDr hab. Małgorzata Bonisławska, prof. ZUT


Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Rok studiówOpiekun
IDr hab. Artur Ciemniak, prof. ZUT
IIDr hab. Edyta Balejko, prof. ZUT
IIIDr hab. Iwona Adamska, prof. ZUT

IV

Dr hab. Mariusz Szymczak, prof. ZUT

I mgr sem.2

Dr hab. Sławomir Lisiecki, prof. ZUT

 

Mikrobiologia

Rok studiówOpiekun
IDr inż. Wojciech Sawicki
IIDr inż. Alicja Dłubała


Mikrobiologia stosowana

Rok studiówOpiekun
IVDr hab. Małgorzata Mizielińska, prof. ZUT

 

Aquaculture and Fisheries

Rok studiówOpiekun
IDr hab. Beata Więcaszek, prof. ZUT

 

Studia niestacjonarne:

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Rok studiówOpiekun
IDr inż. Angelika Heberlej