Aktualności dla Doktorantów

Stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego Rektora 14.11.2016 16:32

Osoby chętne spośród doktorantów prosimy o składanie wniosków o przyznanie stypendium z kolejnej edycji WFS do dnia 17.11.2016

Wnioski można składać u członków Wydziałowego Samorządu Doktorantów:

Sandra Watrak

Marlena Socha

Adam Goman

wniosek można pobrać pod poniższym adresem:

www.zut.edu.pl/zut-studenci/start/aktualnosci/article/kolejna-edycja-stypendiow-z-wlasnego-funduszu-stypendialnego-zut-6.html