Biologiczna

Okręgowa Olimpiada Biologiczna

Rysunek LOGO Olimpiady Biologicznej.

 

Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu prowadzi etap Okręgowy Olimpiady Biologicznej. Przewodniczącą Jury  jest  prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz – Zapałowicz a sekretarzem  dr inż. Maria Wolska.

Olimpiada Biologiczna jest kierowana do uczniów szkól ponadgimnazjalnych i przeprowadzana przez Komitet Główny Olimpiady Biologicznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika w Warszawie.

Eliminacje w tej Olimpiadzie  obejmują zarówno wiedzę biologiczną ucznia z całości materiału szkoły średniej jak i umiejętność przedstawienia i interpretacji wyników uzyskanych przez ucznia w pracy badawczej.

 

Więcej informacji o Okręgowej Olimpiadzie Biologicznej znajduje się na stronie.

 

Szczegółowe informacje na stronie Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej.


Rok 2016 - XLV edycja Olimpiady Biologicznej

Wyniki z testów uzyskane przez zawodników zakwalifikowanych do zawodów II stopnia XLV Olimpiady Biologicznej. (format:  pdf, rozmiar:  217 kB)


Rok 2014 - XLIII edycja Olimpiady Biologicznej

W 2014 roku odbyła się XLIII edycja  OLIMPIADY BIOLOGICZNEJ. Podczas zawodów II stopnia XLIII OB wyróżniono pracę badawczą pt. „Badanie stopnia porażenia trzech gatunków dębów przez słonika żołędziowca na obszarze miejskim i wiejskim” Pani Idy Maciorowskiej, uczennicy II LO im. Mieszka I w Szczecinie.